O nas


Fundacja "Rokor1"  utworzona 24.02.1997 r. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy, Gdańsk pod numerem KRS 0000060003 i posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Nasze sprawozdania:  za 2011 - 2015  tutaj / wpis nr KRS 60003/

Poprzednie sprawozdania: tutaj

Zobacz na ngo:  http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=39803

nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0233 7390


Nasza fundacja od wielu lat organizuje pomoc. Chcemy pomóc Tobie i dzięki Tobie. Szczególnie wspieramy osoby, które nie tylko oczekują pomocy ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizujemy Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko" i „Familia"), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych, głównie poprzez pomoc rzeczową i finansową..

Ponadto w okresie swojej działalności fundacja zapewniła osobom ubogim żywność w ilości pozwalającej na przyrządzenie kilkudziesięciu tysięcy posiłków.

Oprócz działalności dobroczynnej fundacja przeprowadzała także edukację ekologiczną - nauka i propagowanie właściwego postępowania z odpadami - w kilkunastu szkołach, wśród kilku tysięcy uczniów. dowody: http://rokor1.home.pl/rokor1/fundacja/podziekowania.html

Fundacja przez 10 lat realizowała akcje „Dzień Ziemi" i „Sprzątania Świata", zlecane /łącznie ponad 160.000 zł/ przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Gdynia, W akcjach corocznie brało udział ponad 50 szkół, kilkanaście tysięcy osób.

W 2008 roku Fundacja zrealizowała projekt „Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji." na który otrzymała dotację z MPiPS - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 45.728,00 zł. Dotacja została rozliczona bez zastrzeżeń.

W 2010  zrealizowalismy projekt: „W różnorodności siła we współpracy moc.”  na który otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w wysokości 20.122 EUR. 

Fundacja „Rokor1" w  roku 2009  uzyskała przychód w wysokości 147 544,00  zł. z własnej działalności gospodarczej,/ tzn.: członek zarządu prowadzący prywatną działaność o podobnym profilu- gospodarka odpadami, ochrona srodowiska- zamiast zarobić "do własnej kieszeni" przekazał zlecenia Fundacji, aby owa, po wykonaniu prac miała fundusze na działalność / w całości przeznaczony na działalnośc statutową.

 

W 2010 r, Fundacja przeznaczyła na działalność statutową z własnych środków kwotę 77582,86 zł

W dn. 22.04.2011 r. otrzymaliśmy informację o ostatecznym przyjecie naszego sprawozdania> zobacz < i rozliczenia dotacji na projekt "W różnorodności siła, we współpracy moc" >zdjęcia > zobacz.

W 2012r. przekazała podopiecznym darowizny na kwotę 41.180 zł. 

We wrzesniu 2013 Fundacja po raz kolejny realizowała na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni akcję "Sprzątanie Gdyni 2013". Udział wzięło około 10000 osób z 49. szkół. Zebrano z okolicznych lasów i parków 5.360 Mg odpadów/ w tym 2.440 Mg szkła i 0.380 Mg odpadów plastikowych/.

Szczegółowe sprawozdania finansowe i merytoryczne pod w/w linkami.

Obecnnie wspieramy, jako działalność pożytku publicznego,  prowadzenie stron internetowych o tematyce ekologii, wartościowej edukacji, informacji i publicystyki. 

Zarząd Fundacji pracuje bez wynagrodzenia, na zasadzie wolontariatu. Bieżąca działalność jest finansowana głównie ze środków własnych założyciela Fundacji.

strona www.rokor1.pl

Facebook  https://www.facebook.com/fundacjarokor1/