Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

FUNDACJA OŚWIATOWA 

im. gen. bryg. pilota St. Karpińskiego

PL 81-366 GDYNIA               e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.             REGON   192079395

ul.  Abrahama 28/4              tel. (58) 621-06-79               NIP    586-20-49-679

Bank PEKAO  S. A. II O/Gdynia   Nr  NRB  08124035101111000043191275

 

Gdynia, dnia 28.11.2008 r.

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2000 roku z prawem działalności na terytorium całego kraju i kontaktów z podmiotami zagranicznymi. Fundatorem /jedynym/ i dyrektorem zarządu jest n/podpisany.

Zgodnie z uaktualizowanymi wymogami fundacja – w dniu 15.11.2001 roku – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego /pod numerem 62235/.

Celem fundacji jest kształtowanie patriotycznych postaw poprzez:

1/ popularyzowanie tradycji oręża polskiego, etosu pracy i służby dla Ojczyzny,

2/ upowszechnianie wiedzy o osobach zasłużonych w okresie walk o niepodległość i suwerenność Polski /1914-1922 i 1939-1945/,

3/ ochrona dziedzictwa kultury polskiej w zakresie odznaczeń,

4/ upowszechnianie aktualnego systemu odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej,

5/działalność na rzecz zbliżenia i współpracy między narodami.

Sposoby realizacji celów:

a/ prelekcje i lektoraty,

b/ wystawy i konkursy,

c/ artykuły i publikacje,

d/ współpraca z innymi placówkami kulturalno - oświatowymi,

e/ udział w seminariach i konferencjach,

f/ współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,

g/ kontakty z zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej koncentrując się wyłącznie na merytorycznej. Jej dochody pochodzą z darowizn. Ani w roku bieżącym, ani w poprzednim nie otrzymaliśmy żadnej dotacji zarówno z ministerstwa, jak i z samorządu.

Organem fundacji jest trzyosobowy Zarząd. Jego członkowie pracują społecznie, nieodpłatnie /bez wynagrodzenia i bez gratyfikacji/.

Organem kontrolnym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pod względem finansowym – Urząd Skarbowy w Gdyni.

W przypadku likwidacji fundacji cały majątek – zgodnie ze statutem – przekazany zostanie do Muzeum Miasta Gdyni. Cały zarząd i współpracujący z fundacją aktyw jest przekonany, iż zapis ten pozostanie martwy. W dyspozycji fundacji bowiem znajduje się ponad osiemset orderów i odznaczeń polskich i zagranicznych, kilka sztuk białaj broni i elementy umundurowania, setki książek i zdjęć, oraz szereg innych eksponatów, które aczkolwiek nie maja wielkiej wartości materialnej, to jednak posiadają znaczną wartość historyczną i zawsze znajdą się pasjonaci, którzy na tej bazie będą prowadzili działalność / nie tylko wśród młodzieży szkolnej i wojskowej/.

Warto w tym kontekście nadmienić, iż fundacje Raczyńskich, Zamoyskich, Ossolińskich i podobne liczą już po kilkaset lat.

Na patrona fundacji wybraliśmy imię gen. Bryg. Pilota Stanisława Karpińskiego, wychowawcę pokoleń młodzieży lotniczej, znanego w okresie międzywojennym rekordzistę długodystansowca /m.in. lot do Australii/, który w latach drugiej wojny światowej był współorganizatorem Polskich Sił Powietrznych we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Często słyszy się, nawet z ust poważnych osób, ze młode pokolenie nie przejawia większego zainteresowania historią, że wyraźnie daje się zauważyć proces upadku „niezbywalnych” /kiedyś/  patriotycznych wartości i autorytetów, oraz zasad etyczno – moralnych. To nie jest prawda, a w każdym bądź razie nie cała. Prawdą natomiast jest, że młodzież nie zna historii, a prowadzenie działalności patriotycznej starymi metodami /”gadające głowy”/ nie jest obecnie możliwe.

W dobie gier komputerowych, Internetu, popularności wielkich rozgrywek sportowych i widowisk znaleźliśmy formę, która autentycznie wzbudza zainteresowanie odbiorców. To wystawy orderów i odznaczeń polskich i zagranicznych. Krzyże, gwiazdy, metalowe krążki i fantastyczna kolorystyka wstążek zapewniają frekwencję, narracja lektora jest w tym kontekście jakby dodatkiem, ale właściwie to ona spełnia określoną, założoną rolę.

Średnio w roku realizujemy 12 do 17 wystaw /każda z lektorem/, do tej pory było ich prawie 130, niektóre trwały jeden dzień, inne kilka, względnie kilkanaście. Rekordem była wystawa w Muzeum Historycznym w Gdańsku – 353 dni.

Pomijając muzea i domy kultury, wystawy obejrzało /zapoznało się z problematyką prezentowaną przez lektora/ ponad 10.000 /dziesięć tysięcy/ osób.

Naszymi odbiorcami jest głównie młodzież szkolna i wojskowa /w tym zakresie współpracujemy z kierownictwem szkół i z Towarzystwem Wiedzy Obronnej/.

Tylko przykładowo można wymienić:

- w Gdyni Zespół Szkół zawodowych nr 1, zespół Szkół nr 15, Szkoła nr 26,37,39, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 20, Wyższa Szkoła Morska, Kolegium Miejskie – Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- w Gdańsku Szkoła nr 16, Urząd Wojewódzki,

- w Rozłazinie /pow. wejherowski/ Zespół Kształcenia i Wychowania.

Dużym minusem jest brak własnej sali wystawienniczej, realizujemy zamówienia „w terenie”, ale nasze „ruchome wystawy” posiadają z tego tytułu również pewien plus, docieramy bowiem na peryferie nie tylko miast, ale i kultury.

Najważniejszą pozycją w kosztach jest obecnie transport, średnia wystawa to eksponaty ważące około 35 kg, duża przekracza 150 kg, na drugim miejscu kosztów są opłaty telekomunikacyjne /konieczność posiadania Internetu gdyż nawet ministerstwa przekazują informacje poprzez strony/.

Szanowny odbiorco tej prezentacji.

My, grono pasjonatów przekazywania historii poprzez wystawy polskich i zagranicznych orderów i odznaczeń nie zabiegamy o wielkie pieniądze, ale każdy KTO CHCE I MOŻE, kto rozumie, że bez pewnych funduszy nie można dziś realizować nawet najwspanialszych programów proszony jest o finansowe wsparcie patriotycznej działalności fundacji. Liczy się każda złotówka. Dosłownie.

Poza tym, zabiegamy o to by w społecznej pamięci pozostali ci, którzy walczyli o wolność Polski, względnie ją odbudowywali. Pokazujemy ich na planszach, mówimy o nich, a pamiątki w postaci zdjęć, dokumentów, odznaczeń etc., które często znajdują się gdzieś w zakamarkach mieszkań w ten sposób poszerzają historyczną wiedzę o tamtych czasach.

Oczekujemy również propozycji – podpowiedzi co i jak mogłaby jeszcze robić nasza fundacja by młode pokolenia Polaków nie zagubiły na drodze do jednoczącej się Europy tożsamości narodowej, patriotycznego wychowania bowiem nie można odkładać na „lepsze czasy”, dzisiejsza młodzież „jutro” będzie rządziła Polską, a „pojutrze” współrządziła Europą i na patriotyczne wychowanie będzie już za późno.

Dyrektor Henryk Karpiński

WOBEC TEGO, ŻE FUNDACJA OŚWIATOWA ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH NIE POSIADA STATUSU OPP, PROSIMY WSZYSTKIE FIRMY I OSOBY PRYWATNE DOCENIAJACE DZIAŁALNOŚĆ JAKA PROWADZIMY O PRZEKAZYWANIE ODPISU 1% NA KONTO FUNDACJI "ROKOR1" WPISUJĄC W ODPOWIEDNIE RUBRYKI,/CEL/ DRUKU PIT; "prelekcje historyczne" , CO POZWOLI NA ZWIĘKSZENIE FUNDUSZY PRZEKAZYWANYCH NAM PRZEZ FUNDACJĘ"ROKOR1" W LATACH UBIEGŁYCH.

Dotpay

Reklama
Copyright © 2019 Fundacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.