Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną, doradczą, służącą upowszechnianiu wiedzy i kształtowaniu odpowiednich umiejętności;

inicjatywy służące obronie interesów osób potrzebujących pomocy i udzielaniu im odpowiedniego wsparcia rzeczowego i finansowego;

organizowanie i prowadzenie prac, staży i robót interwencyjnych dla bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie;

udzielanie stypendiów;

wspieranie inicjatyw na rzecz dobra publicznego w zakresie nauki, edukacji i rozwoju lokalnego, reprezentowanego przez organizacje społeczne, służące integracji europejskiej;

prowadzenie i wspieranie programów badawczych, szkolenie specjalistów z różnych dziedzin, dzięki którym będzie można realizować cele Fundacji;

współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi, gospodarczymi, rolniczymi, pracowniczymi i rzemieślniczymi w zakresie integracji europejskiej;

organizowanie życia społecznego i towarzyskiego, promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja kultury i sztuki;

organizowanie i prowadzenie usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i kierowania;

działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowych i obronności państwa;

prowadzenie odpowiednich programów i ośrodków zwalczających alkoholizm, narkomanię i przestępczość, oraz wszelkie formy przemocy;

prowadzenie biur informacji i porad obywatelskich;

promocją i organizacją wolontariatu;

inicjowanie innych działań zgodnych z prawem, służących realizacji celów Fundacji.

Copyright © 2019 Fundacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.