Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

O nas


Fundacja "Rokor1"  utworzona 24.02.1997 r. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy, Gdańsk pod numerem KRS 0000060003 i posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Nasze sprawozdania:  za 2011 - 2015  tutaj / wpis nr KRS 60003/

Poprzednie sprawozdania: tutaj

Zobacz na ngo:  http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=39803

nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0233 7390


Nasza fundacja od wielu lat organizuje pomoc. Chcemy pomóc Tobie i dzięki Tobie. Szczególnie wspieramy osoby, które nie tylko oczekują pomocy ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizujemy Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko" i „Familia"), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych, głównie poprzez pomoc rzeczową i finansową..

Ponadto w okresie swojej działalności fundacja zapewniła osobom ubogim żywność w ilości pozwalającej na przyrządzenie kilkudziesięciu tysięcy posiłków.

Oprócz działalności dobroczynnej fundacja przeprowadzała także edukację ekologiczną - nauka i propagowanie właściwego postępowania z odpadami - w kilkunastu szkołach, wśród kilku tysięcy uczniów. dowody: http://rokor1.home.pl/rokor1/fundacja/podziekowania.html

Fundacja przez 10 lat realizowała akcje „Dzień Ziemi" i „Sprzątania Świata", zlecane /łącznie ponad 160.000 zł/ przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Gdynia, W akcjach corocznie brało udział ponad 50 szkół, kilkanaście tysięcy osób.

W 2008 roku Fundacja zrealizowała projekt „Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji." na który otrzymała dotację z MPiPS - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 45.728,00 zł. Dotacja została rozliczona bez zastrzeżeń.

W 2010  zrealizowalismy projekt: „W różnorodności siła we współpracy moc.”  na który otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w wysokości 20.122 EUR. 

Fundacja „Rokor1" w  roku 2009  uzyskała przychód w wysokości 147 544,00  zł. z własnej działalności gospodarczej,/ tzn.: członek zarządu prowadzący prywatną działaność o podobnym profilu- gospodarka odpadami, ochrona srodowiska- zamiast zarobić "do własnej kieszeni" przekazał zlecenia Fundacji, aby owa, po wykonaniu prac miała fundusze na działalność / w całości przeznaczony na działalnośc statutową.

 

W 2010 r, Fundacja przeznaczyła na działalność statutową z własnych środków kwotę 77582,86 zł

W dn. 22.04.2011 r. otrzymaliśmy informację o ostatecznym przyjecie naszego sprawozdania> zobacz < i rozliczenia dotacji na projekt "W różnorodności siła, we współpracy moc" >zdjęcia > zobacz.

W 2012r. przekazała podopiecznym darowizny na kwotę 41.180 zł. 

We wrzesniu 2013 Fundacja po raz kolejny realizowała na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni akcję "Sprzątanie Gdyni 2013". Udział wzięło około 10000 osób z 49. szkół. Zebrano z okolicznych lasów i parków 5.360 Mg odpadów/ w tym 2.440 Mg szkła i 0.380 Mg odpadów plastikowych/.

Szczegółowe sprawozdania finansowe i merytoryczne pod w/w linkami.

Obecnnie wspieramy, jako działalność pożytku publicznego,  prowadzenie stron internetowych o tematyce ekologii, wartościowej edukacji, informacji i publicystyki. 

Zarząd Fundacji pracuje bez wynagrodzenia, na zasadzie wolontariatu. Bieżąca działalność jest finansowana głównie ze środków własnych założyciela Fundacji.

strona www.rokor1.pl

Facebook  https://www.facebook.com/fundacjarokor1/

 
 


Copyright © 2019 Fundacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.